Samvær

Samvær - støttet samvær SEL§ 71 stk 2 –

overvåget samvær SEL §71 stk 3, 1


Støttet samvær ydes når forældre skal støttes i samværet med barn/børn. Det kan være forældrene ønsker hjælp og støtte til at klare samværet på trods af egne udfordringer, eller ved et ønske om at udvikle egne kompetencer. Støtten kan også have udgangspunkt i barnets behov og hjælpe forældrene til at læse barnets signaler.


En tryg tilknytning til barnets primære voksne, og en stabil kontakt med barnets biologiske forældre, er en af de elementer, der har betydning for barnets sociale udvikling,


Samværets omfang fastsættes af sagsbehandler, men består oftest i nogle timers varighed 2-4 gange pr måned. Samværene kan forgå hos plejefamilier, opholdssteder, hos forældrene eller ved en planlagte og arrangerede aktiviteter.Overvåget samvær


Formålet er at sikre at barnet er sammen med sine forældre uden at lide psykisk eller fysisk overlast. Jeg hjælper barnet til at håndtere de svære følelser eller dilemmaer og støtter forældrene i rollen på trods af deres egne belastninger i deres liv. Jeg arbejder med at sikre et klart formål med samværet, hvad der ønskes udviklet, udfra den handleplan der er udviklet af sagsbehandleren.


Der arbejdes med dokumentation efter hvert et samvær, og der udarbejdes statusskrivelser, 1 gang inden udgangen af 3 måned og efterfølgende hver 6 måned.

Hjertesager

. Hjertesager er stiftet og 100% ejet af      Jeanette Køhl Larsen.

. Har mere end 16 års erfaring i at arbejde med børn, unge og familier.

. Tilbyder hjælp og/eller social støtte til udsatte børn, unge, familier og flygtninge.

. Kendetegnende ved at gøre en synlig og mærkbar social forskel for mennesker.

Mine vigtigste værdier:

. Nærhed

. Troværdighed

. Omsorg

Som pationeret ildsjæl er det en stor gevinst at støtte mennesker i at blive den bedste udgave af dem selv, udfra det de endnu engang har lært her i livet.


Kontakt


Krebsen 49

3650 Ølstykke


Tlf.: +45 53 17 27 17


Email: Hjertesager@youmail.dk


Copyright @ All Rights Reserved