Tilbud

Tilbud

Udover mine kerneydelser:


  • Mentor og har stor succes med fastholdelsesforløb til uddannelse eller arbejdsmarkedet.
  • Har stor erfaring med at arbejde med børn og unge med ADHA/ADD og alt indenfor autismespekteret.
  • Stor erfaring i arbejdet med borderline og personlighedsforstyrelser, selvskadende adfærd, misbrug og angst.
  • jeg har kendskab til dialetisk adfærdsterapi(DAT) og har deltaget i kurser med Casper Aaen og Inger Bugge.
  • Terapeutiske samtaler
  • Familiebehandling i borgernes hjem
  • Arbejder med flygtninge familier og stor erfaring i det at arbejde med tolk. Arbejde med integration.
  • Arbejde med uledsagede flygtninge, motivere, fastholde den til uddannelse
  • Bred erfaring i arbejdet med PTSD ramte
  • Laver forløb i skoler med en elev eller en gruppeHjertesager

. Hjertesager er stiftet og 100% ejet af      Jeanette Køhl Larsen.

. Har mere end 16 års erfaring i at arbejde med børn, unge og familier.

. Tilbyder hjælp og/eller social støtte til udsatte børn, unge, familier og flygtninge.

. Kendetegnende ved at gøre en synlig og mærkbar social forskel for mennesker.

Mine vigtigste værdier:

. Nærhed

. Troværdighed

. Omsorg

Som pationeret ildsjæl er det en stor gevinst at støtte mennesker i at blive den bedste udgave af dem selv, udfra det de endnu engang har lært her i livet.


Kontakt


Krebsen 49

3650 Ølstykke


Tlf.: +45 53 17 27 17


Email: Hjertesager@youmail.dk


Copyright @ All Rights Reserved